Slévárna speciálních odlitků

Kontrola kvality odlitků
- chemické složení oceli je kontrolováno u každé tavby na opticko-emisním spektrometru;
- mechanické hodnoty materiálu jsou ověřovány u každé tavby v laboratořích VUT Brno;
- dle požadavku zákazníka je prováděna nedestruktivní kontrola kvality odlitku využitím nemagnetické polévací metody (u magnetických materiálů se provádí kontrola barevnou defektoskopii");
-vnitřní jakost odlitků je ověřována pomocí ultrazvuku nebo prozařováním kritických míst odlitku.
Výše uvedené kontrolní metody dokladujeme příslušnými zkušebními protokoly a atesty dle požadavků zákazníků.
Montáž rozváděcích lopatek Kaplanovy turbíny O 1700 mm z odlitků dodaných firmou SHAW s.r.o.