Slévárna speciálních odlitků

Charakteristika produkce slévárny

Technologie výroby odlitků metodou SHAW umožňuje lití odlitku, které velmi často nelze klasickými slévárenskými metodami vyrobit. Nalézá uplatnění zemena tam, kde odběratelé požadují vysoký stupeň povrchové a vnitřní jakosti současně s minimálními nároky na opracování.
Běžně zajišťovaná přesnost rozměrů dle ČSN 01 44 70 je ve stupni • 2, vnitřní jakost odlitků je běžně zajišťována dle stupně 2 příslušných norem DIN nebo ASTM. Ve většině případů nevyžadují povrchy odlitků třískové opracování, postačuje pouze dobroušení. Kusová hmotnost odlitků se pohybuje od 3 do 500 kg.
vyrobené keramické formy z metody SHAW se vyznačují vysokou stabilitou rozměrů, pevností a prodyšností, které umožňují vyrábět odlitky bez typických slévárenských vad jako jsou bubliny, zapečeniny, zálupy atd. Technologie SHAW umožňuje lití všech slévárenských materiálů tj. oceli, šedé a tvárné litiny. Slévárna SHAW s.r.o. se specializuje zejména na vysokolegované korozivzdomé a žárupevné oceli.
Firma SHAW po dohodě se zákazníkem navrhne optimální technologii výroby odlitků i modelů a doporučí zákazníkovi vhodného partnera pro výrobu modelového zařízení.

Oběžné kolo vodní turbiny Francis; materiál - ocel na odlitky 422960,6; hmotnost odlitku po opracování 95 kg.
Oběžné kolo čerpadla; materiál - austenitická, korozivzdorná ocel na odlitky ČSN 42 29 33 . 4; hmotnost odlitku 55 kg.
Odlitky trnových koncovek pro výrobu trubkových oblouků za tepla; materiál odlitků - žárupevná austenitická ocel ČSN 41 73 22 . 0; hmotnost odlitků 1-14 kg.
Rozváděcí kolo čerpadla; materiál - austenitická, korozivzdorná ocel na odlitky ČSN 42 29 33 . 4; hmotnost odlitku 70 kg.
Oběžná lopata čerpadla; materiál -austenitická, korozivzdorná ocel na odlitky ČSN 42 29 31 . 4; hmotnost odlitku 145 kg.
Rozváděcí lopatka vodní turbiny; materiál korozivzdor-ná ocel na odlitky 42 29 60 . 6; hmotnost odlitku 5,5 kg.
Oběžná lopatka vodní turbiny; materiál odlitku -korozivzdorná ocel na odlitky ČSN 42 29 06 . 6.